1.C

2020 / 2021

ZŠ Bakalka

Vítejte na webových stránkách třídy 1.C

kontakt: ondrova@bakalka.cz, tel.: 543 426 914

Kroužek anglického jazyka

Vážení rodiče,

v týdnu, kdy budou děti ve škole, bude i kroužek anglického jazyka.

Čas konání je ten, který byl nastaven v říjjnu, t.j. 12.45 - 13.30.

S pozdravem,

Eva Domiková

Pozor na roušky

V prostorách školy jsou povolené pouze chirurgické roušky

Látkové roušky již nestačí

Rotační výuka

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím vlády ze dne 6. 4. 2021 nastupují žáci 1. stupně

od 12. 4. 2021 k rotační výuce, což v praxi znamená, že prezenční výuku může mít současně pouze polovina tříd 1. stupně.

V pondělí 12. 4. na naší škole k prezenční výuce nastupují žáci:

1. A, 1. B, 1. C

3. A, 3. B

5. A, 5. B, 5. C

V následujícím týdnu od 19. 4. 2021 budou výše uvedené třídy vzdělávány distančně a k prezenční výuce nastupují třídy:

2. A, 2. B, 2. C

3. C

4. A, 4. B, 4. C, 4. D

Podrobnější informace o časech nástupu, rozvrhu hodin a organizaci antigenního testování obdržíte v nejbližší době, sledujte webové stránky (dosud jsme od MŠMT neobdrželi žádné bližší informace).

Focení ke dni matek

Vážení rodiče,

5. března během ranního vyučování proběhne focení ke dni matek.

Realizuje Photodienst.

Identifikace matematicky nadaných žáků

Vážení rodiče,

naše třída je zapojena do výzkumu matematických schopností dětí na počátku školní docházky, který se snaží rozpoznat mimořádný potenciál žáků, kteří ve zmíněné oblasti vynikají.

V nejbližších dnech zašlu po dětech materiál, který obsahuje bližší informace a rovněž slouží i jako souhlas s účastí ve výzkumu. Vyplněný souhlas, prosím, zašlete zpět co nejdříve.

Více informací rovněž naleznete zde:

https://www.bakalka.cz/aktuality/2021/prace-s-nadanymi-zaky-projekt-voim

Vši

Vážení rodiče,

ve třídě se opět objevily vši. Prosíme, prohlédněte dětem vlasy.

Děkujeme za spolupráci.

Nová učebnice do AJ - Happy House 2

Vážení rodiče,

od února budou děti v AJ pracovat s červenou učebnicí a pracovním sešitem Happy House 2. Pošlete tedy, prosím, po dětech už na 2.2.2021.

Žlutý happy House si děti nechají doma.

Děkujeme za spolupráci.

Vysvědčení - čtvrtek 28.1. 2021

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 bude výuka probíhat standardním způsobem, konec vyučování bude tedy ve 12.35 h.

Vysvědčení bude dětem předáno v posledních vyučovacích hodinách.


Pátek 29.1. - pololetní prázdniny

Pobyt na školní zahradě

Vážení rodiče,

vzhledem k doporučením se denně snažíme o pobyt na čerstvém vzduchu. Doporučujeme, aby děti měly s sebou náhradní převlečení, které při pobytech venku mohou využít.


Změna času kroužku anglické konverzace

Vážení rodiče,

v době, kdy budou ve škole pouze dětí prvních a druhých ročníků, bude začátek a konec kroužku konverzace v anglickém jazyce opět posunut o 10 minut. T.j. kroužek teď končí v 13.40.

Děkuji a všem přeji krásný nový rok, hlavně pevné zdraví.

Eva Domiková


Zrušení ředitelského volna

Vážení rodiče,

ve dnech 21. a 22. 12. budou původně vyhlášená ředitelská volna zrušena. Výuka bude probíhat standardně dle rozvrhu.

Kroužek konverzace v AJ

Vážení rodiče,

kroužek konverzace v AJ bude probíhat opět v původním čase - tj. od 12.45 - 13.30

Mgr. Eva Domiková

Vánoční focení - čtvrtek 26.11. 2020

 • fotí Photodienst v ŠD – motiv „Zlaté Vánoce“

 • rodiče dostanou balíček (série fotografií postavy a portrétu) za zvýhodněnou cenu 290,- místo 340,-

 • fota budou před Vánoci

 • dobrovolné. Nebudete-li mít o fotografie zájem, neplatíte nic (nebude hrazeno z TF)

Psaní jako hraní

Vážení rodiče,

Vaše dítě navštěvuje kroužek Psaní jako hraní.

Vzhledem k epidemiologické situaci bude organizace kroužku upravena tak, aby se děti jednotlivých tříd mezi sebou nemíchaly.

Z toho důvodu budou děti 1.C mít svoji hodinu v úterý době 13 - 14 hodin.

Pokud Vám tyto časy nevyhovují, je mi líto, vrátím Vám poměrnou část platby. Na zájemce se těším opět od 24.11. Prosím dejte mi na e-mail vědět, zda budou Vaše děti v návštěvě kroužku pokračovat, nebo kroužek ukončíte.

Hodiny, které nebyly z důvodu uzavření škol odučeny posouvám do měsíce února, aby o ně děti nepřišly.

Děkuji Iva Holá

e-mail: hola@bakalka.cz

Informace k provozu 1. ročníků od 18. listopadu

Provoz školy

 • Škola se otvírá v 7.35.

 • Děti vstupují do školy v roušce, při vstupu si dezinfikují ruce, poté odcházejí do šaten, kde se převléknou, přezují a odcházejí do tříd.

 • Ve všech prostorách školy, včetně tříd, mají děti nasazenou roušku.

 • Je potřeba děti vybavit dostatečným množstvím roušek, které mají děti uloženy v igelitovém sáčku v aktovce.

Organizace vyučování

 • Je zachován stávající počet vyučovacích hodin v jednotlivých dnech. Předměty jsou upraveny s přihlédnutím k nařízení vlády. Nebude se vyučovat hudební a tělesná výchova. Místo výchov zařadíme pohyb na školní zahradě a dílem též hodiny českého jazyka a matematiky. Rozvrh hodin je tedy mírně upraven a rodiče budou informováni o dočasném rozvrhu e-mailem. Rozvrh je též k dispozici na webu školy.

Provoz školní družiny

 • Školní družina je v provozu v době 6.30 – 17.30.

 • Nabízíme možnost docházky do ŠD i dětem, které nejsou do ŠD přihlášeny. V případě zájmu kontaktujte paní vedoucí vychovatelku Ing. Janu Kotoučkovou (kotouckova@bakalka.cz)

Provoz školní jídelny

 • V provozu je též školní jídelna.

 • Dáváme vám k dispozici informace:

Vzhledem k situaci ohledně COVID 19 a postupnému rozvolňování prosíme rodiče, aby stravné do odvolání posílali převodem z účtu. Je nutné uvést do variabilního symbolu číslo strávníka a platbu odeslat na účet 13034621/0100. Sledujte stránky školní jídelny, kde vás budou průběžně informovat.

Objednávky tedy přes aplikaci strava.cz kde musíte mít dostatečný finanční kredit. V případě potřeby se obraťte na stravovací referentku. DiS Petra Králová – 543 213 254 e-mail: jidelna@jidelnabakalka.cz, sjbakalovo@seznam.cz

Kroužek AJ

Vážení rodiče,

s nástupem Vašich dětí do školy začne i kroužek konverzace v anglickém jazyce. Všechna hygienická opatření budou zachována. Děti se v kroužku nemíchají, jsou ve stejném složení jako během výuky a během pobytu v družině. Pouze se přesuneme do jiné třídy.

Jediná změna bude, že budeme začínat i končit o 10 minut později. Tím se vyhneme setkání s jinými třídami na chodbě. Hodina začne v 12.55 a skončí v 13. 40.

Ve středu se uvidím s dětmi z 1.C.

Eva Domiková

Výuka psaní - psaní v písance

Vážení rodiče,

vzhledem k optimistickým předpovědím, které sledujeme na internetu, kdy je možné, že se děti 1. a 2. tříd vrátí zpět do škol již 18. 11., jsme se rozhodly, že prozatím videa na psaní v písance natáčet nebudeme a nebudeme vás touto prací dále zatěžovat. V případě, že by se školy přece jen neotevřely, začneme psát do písanky od středy 18. 11. Do té doby si, prosím, vytiskněte přiložený materiál.

V případě, že nemáte možnost tisku, máte na vrátnici připravené nakopírované materiály a ty si můžete vyzvednout již dnes do 14.00, případně ve čtvrtek 12. 11. či v pátek 13. 11. v době mezi 7.30 - 14.00.

Do té doby můžete pracovat opět s pracovním sešitem Moje první psaní, kde mohou děti problematické cviky, které jim nešly trénovat a obtahovat další barvou. K dispozici jsou také uvolňovací cviky v učebně Učení nás baví.

Video připravené sice máme, ale s ohledem na náročnou metodiku, kdy opravdu (a to se, prosím, nezlobte) můžete doma vytvořit dětem špatné návyky, které se velmi těžce odstraňují, čekáme tedy na rozhodnutí vlády dnes odpoledne.

S pozdravem,

BO, JD, PČ


Vyzvedávání učebnic a pomůcek

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace, kdy stále není jasný návrat dětí zpět do škol, budou ve vestibulu školy připraveny balíčky s dalšími učebnicemi a pomůckami, které budou děti v příštích týdnech potřebovat. Již v dalším týdnu budeme pracovat ve druhém díle pracovního sešitu matematiky.

Balíčky si, prosím, vyzvedněte nejpozději do pondělí 9.11. Připraveny budou od čtvrtečního rána a budou očíslovány číslem Vašeho dítěte. Stavit se můžete mezi 7.30 - 14.00 (mě kvůli tomu, prosím, nevolejte).


Práce v Google Classroom

Vážení rodiče,

pro lepší orientaci v zadaných úkolech, je doporučuji vždy otevírat rovnou přes Google Classroom, nikoli přes email. V jednotlivých učebnách následně doporučuji otevřít sekci "Práce v kurzu". Naleznete tu jednotlivé úkoly seřazeny pod konkrétními daty vždy pro příslušnou učebnici - tj. Moje první psaní a Živá abeceda.

Každý úkol, který vypracujete, prosím, označte jako odevzdaný. Je to zpětná vazba nejen pro mě, že jste dané téma doma zvládli, ale bude to přehlednější i pro Vás samotné, pokud se už ztrácíte v tom, co máte nebo nemáte hotové.

Rovněž bych byla vděčná za jakoukoli zpětnou vazbu. Chápeme, že je toho nyní na vašich bedrech příliš, proto Vám nechceme přidávat práci a nevyžadujeme žádný rozbor jednotlivých činností. Stačí, když mi do soukromého komentáře (případně pod příspěvek) stručně napíšete, že jste úkol zvládli/nezvládli - co dělalo potíže.

Mnohokrát všem děkuji za spolupráci.

Přeji vám do dalších dnů mnoho sil a hlavně pevné zdraví.

S pozdravem,

BO

Notebook k dispozici

Milí rodiče,

obdržela jsem od jedné z maminek velkorysou nabídku zapůjčení notebooku po dobu distančního vzdělávání.

Pokud se tedy mezi Vámi nachází někdo, komu by notebook v této situaci pomohl, nechť se na mě obrátí. Víme, že spousta z Vás bude rovněž pracovat z domova a je tedy náročné skloubit distanční výuku s vlastními pracovními povinnostmi.

Touto cestou bych tedy velmi ráda poděkovala paní Civínové za její laskavou pomoc, které si velmi vážíme.

Distanční výuka - videa

Vážení rodiče,

dovolte mi, prosím, abych Vás informovala o tom, jak budeme v době distanční výuky fungovat s našimi prvňáčky. V Google Classroom budeme denně zveřejňovat výuková videa, vždy pro každý předmět zvlášť. Překontrolujte si proto, prosím, zda je dítě prozatím přihlášeno v obou kurzech, tzn. 1.C - Český jazyk a 1.C - Matematika.

Vzhledem k tomu, že nás tato situace zasáhla hned v prvních měsících školní docházky, myslíme si, že způsob zveřejňování videí bude pro děti i pro Vás tím nejjednodušším. Sami si budete moci vybrat čas, kdy se budete s dětmi připravovat a také můžete kdykoliv zastavit, práci přerušit a pak znovu pokračovat. Doufáme, že naše videa pro vás budou návodem a inspirací, jak s dětmi pracovat a to nejen v době distančního vzdělávání.

Pro všechny první třídy naší školy budou stejná videa a děti mají ve složkách připravené stejné materiály (rozdíl je minimální). Na všech videích se s kolegyněmi podílíme rovným dílem. Pokud některou z nás neuvidíte, tak zrovna natáčíme a jsme "za kamerou" :-)

Zároveň Vás všechny moc prosíme o shovívavost, nejsme hvězdy filmového plátna ani youtubových kanálů, naším cílem je, abychom Vám alespoň trochu ulehčily tuto nekomfortní situaci.

Děkujeme a přejme , ať to všichni ve zdraví zvládneme.

Distanční výuka - vytvoření školních online účtů

Vážení rodiče,

v rámci připravenosti naší školy na online výuku jsme žákům založili online účty, které budou v budoucnu sloužit jako prostředek komunikace mezi žákem a školou.

 • přihlášení k online účtu: https://www.google.com/

 • účet: jmeno.prijmeni@zak.bakalka.cz (doplňte jméno a příjmení žáka bez diakritiky, má-li žák více křestních jmen, zadáváte pouze první jméno)

 • heslo: Zak12345 (po prvním přihlášení si žák změní heslo na své vlastní)

 • po přihlášení do školního účtu Vám dojde emailem pozvánka do Google Classroom, ve které budeme po dobu mimořádných opatření pracovat (do Google Classroom budeme prozatím vkládat výuková videa, aby pro Vás i děti bylo distanční vzdělávaní co nejpohodlnější)

 • přijměte pozvánky do všech virtuálních učeben (prozatím jsem vytvořila učebnu pro český jazyk a matematiku)

Prosíme, vytvořte dětem účty co nejdříve, nejlépe do pátku.

Zprovoznění nového elektronického systému ŠD

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8. 10. 2020 dojde ke zprovoznění nového elektronického systému vyzvedávání dětí

ze školní družiny. Při vyzvedávání dětí přikládáte čip k terminálu, který je umístěný vlevo

od nástěnky. Do pátku 16. 10. 2020 bude v provozu i dosavadní systém zvonění.


Ing. Jana Kotoučková

Třídní schůzky v režimu nouzového stavu

Náhradní třídní schůzky proběhnou v pondělí 5. října 2020 v kmenové učebně třídy 1.C.

V závislosti na nouzový stav, který omezuje maximální počet 10 osob ve vnitřních prostorech budov, se budou třídní schůzky konat nově ve 3 časech (15. 30 – 16. 00, 16.00-16.30, 16.30-17.00), aby bylo možné zajistit bezpečné vzdálenosti rodičů.

Účast je možná pouze pro jednoho zákonného zástupce.

Dostavte se prosím na čas, jaký je uveden v deníčku.

Tímto Vás žádám o jeho podepsání.

BO

Jednotný variabilní symbol

Vážení rodiče,

v rámci zjednodušení evidence plateb zavádíme jednotný variabilní symbol pro každého žáka. Od října 2020 má každý žák školy přidělené své variabilní číslo, které bude sloužit jako jeho identifikátor plateb po období studia 1. - 5. ročníku, nový VS pak od 6. - 9. ročníku.

 • číslo účtu školy: 33836621/0100

 • variabilní symbol bude vlepen do žákovské knížky (Notýsek)

 • tento VS uvádějte pro veškeré platby

 • pokud platíte více akcí naráz, uvádějte jejich popis do poznámky

 • platby v hotovosti jsou nadále možné ve výjimečných případech

Vši

Ve třídě se objevily vši, prosím o pravidelnou kontrolu vlásků.

Pokud možno, ať mají holčičky vlasy v gumičkách.

Děkujeme. :-)

Nový termín třídních schůzek

Náhradní termín třídních schůzek bude v pondělí 5. října 2020. Schůzky se opět budou konat ve dvou stanovených časech (16.00-16.30, 16.30-17.00), aby bylo možné zajistit bezpečné vzdálenosti rodičů. Účast je možná pouze pro jednoho zákonného zástupce.

Čas je totožný jako u předchozího termínu, prosím, respektujete ho.

Informaci v úterý nalepím dětem do deníčků, tímto Vás žádám o jejich podepsání.

Děkuji za spolupráci.

BO

Prosba

Prosím, abyste nevyplňovali s dětmi v učebnicích cvičení, která nejsou označena domečkem. Máte-li pocit, že je něco potřeba procvičit, použijte vlastní cvičební materiál.

Děkuji za spolupráci.

Prodej čipů do ŠD

Prodej čipů se uskuteční v pátek 18. 9. 2020 v době od 7:30 do 9:20 hodin ve vestibulu školy (za příznivého počasí před školou) a to pro 1. a 2. ročníky a třídy 3. B, 3. C, 4. B a 4. C .

V pondělí 21. 9. 2020 bude další termín prodeje v době od 15:00 do 16:30 hodin, pro 1. - 5. ročníky.

O termínu spuštění elektronického systému vyzvedávání dětí ze školní družiny budete informováni, zatím vyzvedávejte děti ze školní družiny obvyklým způsobem, zvoněním na jednotlivá oddělení.

I po spuštění elektronického systému vyzvedávání zůstane ranní družina v běžném režimu (zvoníte na školní družinu).

Ing. Jana kotoučková


Více o fungování školní družiny naleznete v záložce ŠD

Fotografování prvních ročníků do MF Dnes

V úterý 15. 9. v rozmezí od 8.00 - 11.00 proběhne focení 1. tříd pro MF Dnes.

Souhlasy s GDPR byly podepisovány na úvodní červnové schůzce, jakékoliv změny mi, prosím, neprodleně hlaste.

Fotografie budou v MF Dnes uveřejněny dne 9. října 2020

Třídní schůzka zrušena!

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že se kvůli nemoci nacházím v dočasné pracovní neschopnosti, bude zítřejší třídní schůzka třídy 1.C zrušena.

O náhradním termínu Vás budu včas informovat.

Děkuji za pochopení.

BO


Změna organizace třídních schůzek v pondělí 14. 9.

Pokud to situace dovolí, sejdou se k třídním schůzkám pouze třídy 1. ročníku a to rozděleny na poloviny v časech 16.00-16.30, 16.30-17.00, aby bylo možné zajistit bezpečné vzdálenosti rodičů. Účast je možná pouze pro jednoho zákonného zástupce.

Bližší informace jsou nalepeny v deníčcích, prosíme o jejich podepsání.

Respektujte, prosím, uvedené časy. Změny nejsou možné.

První setkání Rady rodičů je posunuto o týden, tzn. na pondělí 21.9. 2020 od 17.00 h (změněno) v jídelně školy. Zástupcům do Rady rodičů bude předána oficiální pozvánka v příštím týdnu.

Děkujeme za spolupráci.


POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Od čtvrtka 10. 9. 2020 platí pro všechny žáky a zaměstnance školy povinnost nosit roušku či respirátor k ochraně úst a nosu ve všech společných prostorách školy. Při výuce ve třídě mohou mít při dodržení všech hygienických podmínek roušky sundané.

Žádáme rodiče, aby své děti vybavili i náhradní rouškou a sáčkem na použitou roušku.

https://www.bakalka.cz/aktuality

První týden školy za námi

Milí rodiče,

máme za sebou první týden.

Co všechno jsme zvládli první týden?

Dokážeme sami přijít ze šatny do třídy, orientujeme se v blízkém okolí třídy, školní družiny, jídelny.

Umíme chodit po chodbách potichoučku a automaticky zdravíme všechny dospělé, které potkáme.

Dokážeme si nachystat věci, dáváme pozor, jsme trpěliví, hlásíme se a nevykřikujeme. Chováme se k sobě hezky. Moc rádi a krásně zpíváme. Naučili jsme se několik básniček, které nám pomáhají při psaní a počítání.

Se kterými učebnicemi pracujeme?

Do českého jazyka potřebujeme Živou abecedu a Moje první psaní, do matematiky pracovní sešit č. 1, do prvouky pracovní učebnici (máme ve třídě v šanonech), mazací tabulku (také ponecháváme v šanonech), do angličtiny učebnici a pracovní sešit žluté barvy - 1. díl. Samozřejmostí jsou oba deníčky, kam můžete psát vzkazy (denně kontrolujeme) a notýsek pro 1. ročník. Ve vybaveném pouzdře nebudou chybět nůžky, lepidlo v tyčince, fix na mazací tabulku a malý hadřík. Pokud jste tak ještě neučinili, do výtvarné výchovy obstarejte dětem staré tričko nebo zástěru na převlečení. Podepsaný tělocvik můžeme nechávat ve třídě ve skříni.

Probrané učivo

Naleznete vždy v záložce pro příslušný měsíc. Respektujte, prosím, uvedený rozsah stran nebo cvičení v případě, že je dítě vzděláváno doma. V případě, že budou všechny děti ve škole, informace o probraném učivu na web vkládat nebudu.

Jak to bude s domácími úkoly?

Především doporučujeme, aby se děti naučily postupně samy chystat věci do aktovky. Budou tak lépe vědět, co kde mají. Zpočátku stačí, když budou sledovat, jak věci do aktovky ukládáte a kam je dáváte, poté budou ukládat věci samy a vy budete kontrolovat a pak už děti nechejte chystat si věci samy. Ušetříte práci sobě a dětem tím pomůžete. Nemůže se stát nic jiného, než že něco zapomenou. Aspoň se pak zvládnou omluvit a vypořádat s problémem. Nebojte se, pokud uvidíme, že je to často, upozorníme vás.

Čtení není úkol, ale nutnost. Je nutné číst od prvního dne učení písmen a to denně, i když si budete myslet, že je to na začátku zbytečné. Stejně tak i psaní je nutné procvičovat. Co a jak konkrétně se dozvíte na těchto stránkách. Je zbytečné vás tím zatěžovat nyní. Pokud bude potřebovat něco procvičovat více, určitě vám napíši.

Pokud žák z nějakého důvodu ve škole něco nestihl, případně se mu nějaký úkol příliš nedařil, může se stát, že u cvičení v učebnici/ PS nakreslíme domeček. Je to symbol, aby si cvičení dokončil doma, či znovu procvičil.

Kdy mě kontaktovat?

Kdykoliv budete mít pocit, že se vaše dítě necítí dobře, že se něčeho bojí, má strach, nic nepodceňujte a pište, volejte. Pohoda dětí je prioritou. Spokojené dítě rovná se spokojený rodič i učitel a pak nám půjde práce daleko lépe od ruky.

Dokumentace

V některých dokumentech chybí údaje (nejčastěji rodné číslo a zdravotní pojišťovna). Dokumenty Vám předložím k opravě v pondělí 14.9. na třídních schůzkách. Je opravdu nutné, aby všechny kolonky byly vyplněné, případně proškrtnuté.

Udávejte, prosím, informace o zákonných zástupcích, kteří jsou uvedeni v rodném listě dítěte i pokud nežijete ve společné domácnosti anebo se nestýkáte. V tomto případě je postačující jméno a příjmení zákonného zástupce s poznámkou, že bližší informace neznáte.

Děkuji za spolupráci.


Modrá složka (2.9.2020)

Děti obdržely modrou složku, která obsahuje důležité dokumenty.

Jedná se o Údaje do školní matriky, Řád školy, protokoly k čipu do školní družiny, přihlášky k zájmovým kroužkům a žlutý informační leták.

Prosím Vás o čitelné vyplnění především školní matriky (telefonní čísla, emailové adresy..).

Veškeré vyplněné dokumenty pošlete po dětech zpět (v modré složce) v nejkratším možném termínu.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat emailem.


Informace před nástupem do školy

Organizace 1. dne

Při slavnostním zahájení školního roku budeme respektovat hygienická doporučení vydaná MZČR.

Při vstupu do školy použijte, prosím, dezinfekční stojany. Žáci se v prostorách školy pohybují bez roušek, dospělý doprovod s rouškami. Počet osob doprovodu není omezen. Po slavnostním zahájení v tělocvičně se žáci rozcházejí se svými rodiči do jednotlivých tříd. Po krátkém programu si žáky přebírají vychovatelé ŠD, nebo odcházejí s rodiči domů. První den žákům nevydáváme učebnice či učební pomůcky, ale nebojte se, neodejdou s prázdnou :-), pro pocit důležitosti a radosti z toho, že jsou již školáci, je vybavte aktovkou.

Těším se na vás na všechny.


Organizace 1. týdne:

1. 9. v 8.30 - Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně, přesun do tříd, předpokládaný konec v cca 10.00

2. 9. - 2 vyučovací hodiny - konec v 9.35

3. 9. - 3 vyučovaní hodiny - konec v 10.45

4. 9. - 3 vyučovací hodiny - konec v 10.45


Od pondělí 7. 9. probíhá vyučování podle rozvrhu hodin.