1.C

2020 / 2021

ZŠ Bakalka

Vítejte na webových stránkách třídy 1.C

kontakt: ondrova@bakalka.cz, tel.: 543 426 914

Nový termín třídních schůzek

Náhradní termín třídních schůzek bude v pondělí 5. října 2020. Schůzky se opět budou konat ve dvou stanovených časech (16.00-16.30, 16.30-17.00), aby bylo možné zajistit bezpečné vzdálenosti rodičů. Účast je možná pouze pro jednoho zákonného zástupce.

Čas je totožný jako u předchozího termínu, prosím, respektujete ho.

Informaci v úterý nalepím dětem do deníčků, tímto Vás žádám o jejich podepsání.

Děkuji za spolupráci.

BO

Prosba

Prosím, abyste nevyplňovali s dětmi v učebnicích cvičení, která nejsou označena domečkem. Máte-li pocit, že je něco potřeba procvičit, použijte vlastní cvičební materiál.

Děkuji za spolupráci.

Prodej čipů do ŠD

Prodej čipů se uskuteční v pátek 18. 9. 2020 v době od 7:30 do 9:20 hodin ve vestibulu školy (za příznivého počasí před školou) a to pro 1. a 2. ročníky a třídy 3. B, 3. C, 4. B a 4. C .

V pondělí 21. 9. 2020 bude další termín prodeje v době od 15:00 do 16:30 hodin, pro 1. - 5. ročníky.

O termínu spuštění elektronického systému vyzvedávání dětí ze školní družiny budete informováni, zatím vyzvedávejte děti ze školní družiny obvyklým způsobem, zvoněním na jednotlivá oddělení.

I po spuštění elektronického systému vyzvedávání zůstane ranní družina v běžném režimu (zvoníte na školní družinu).

Ing. Jana kotoučková


Více o fungování školní družiny naleznete v záložce ŠD

Fotografování prvních ročníků do MF Dnes

V úterý 15. 9. v rozmezí od 8.00 - 11.00 proběhne focení 1. tříd pro MF Dnes.

Souhlasy s GDPR byly podepisovány na úvodní červnové schůzce, jakékoliv změny mi, prosím, neprodleně hlaste.

Fotografie budou v MF Dnes uveřejněny dne 9. října 2020

Třídní schůzka zrušena!

Vážení rodiče,

s ohledem na skutečnost, že se kvůli nemoci nacházím v dočasné pracovní neschopnosti, bude zítřejší třídní schůzka třídy 1.C zrušena.

O náhradním termínu Vás budu včas informovat.

Děkuji za pochopení.

BO


Změna organizace třídních schůzek v pondělí 14. 9.

Pokud to situace dovolí, sejdou se k třídním schůzkám pouze třídy 1. ročníku a to rozděleny na poloviny v časech 16.00-16.30, 16.30-17.00, aby bylo možné zajistit bezpečné vzdálenosti rodičů. Účast je možná pouze pro jednoho zákonného zástupce.

Bližší informace jsou nalepeny v deníčcích, prosíme o jejich podepsání.

Respektujte, prosím, uvedené časy. Změny nejsou možné.

První setkání Rady rodičů je posunuto o týden, tzn. na pondělí 21.9. 2020 od 17.00 h (změněno) v jídelně školy. Zástupcům do Rady rodičů bude předána oficiální pozvánka v příštím týdnu.

Děkujeme za spolupráci.


POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Od čtvrtka 10. 9. 2020 platí pro všechny žáky a zaměstnance školy povinnost nosit roušku či respirátor k ochraně úst a nosu ve všech společných prostorách školy. Při výuce ve třídě mohou mít při dodržení všech hygienických podmínek roušky sundané.

Žádáme rodiče, aby své děti vybavili i náhradní rouškou a sáčkem na použitou roušku.

https://www.bakalka.cz/aktuality

První týden školy za námi

Milí rodiče,

máme za sebou první týden.

Co všechno jsme zvládli první týden?

Dokážeme sami přijít ze šatny do třídy, orientujeme se v blízkém okolí třídy, školní družiny, jídelny.

Umíme chodit po chodbách potichoučku a automaticky zdravíme všechny dospělé, které potkáme.

Dokážeme si nachystat věci, dáváme pozor, jsme trpěliví, hlásíme se a nevykřikujeme. Chováme se k sobě hezky. Moc rádi a krásně zpíváme. Naučili jsme se několik básniček, které nám pomáhají při psaní a počítání.

Se kterými učebnicemi pracujeme?

Do českého jazyka potřebujeme Živou abecedu a Moje první psaní, do matematiky pracovní sešit č. 1, do prvouky pracovní učebnici (máme ve třídě v šanonech), mazací tabulku (také ponecháváme v šanonech), do angličtiny učebnici a pracovní sešit žluté barvy - 1. díl. Samozřejmostí jsou oba deníčky, kam můžete psát vzkazy (denně kontrolujeme) a notýsek pro 1. ročník. Ve vybaveném pouzdře nebudou chybět nůžky, lepidlo v tyčince, fix na mazací tabulku a malý hadřík. Pokud jste tak ještě neučinili, do výtvarné výchovy obstarejte dětem staré tričko nebo zástěru na převlečení. Podepsaný tělocvik můžeme nechávat ve třídě ve skříni.

Probrané učivo

Naleznete vždy v záložce pro příslušný měsíc. Respektujte, prosím, uvedený rozsah stran nebo cvičení v případě, že je dítě vzděláváno doma. V případě, že budou všechny děti ve škole, informace o probraném učivu na web vkládat nebudu.

Jak to bude s domácími úkoly?

Především doporučujeme, aby se děti naučily postupně samy chystat věci do aktovky. Budou tak lépe vědět, co kde mají. Zpočátku stačí, když budou sledovat, jak věci do aktovky ukládáte a kam je dáváte, poté budou ukládat věci samy a vy budete kontrolovat a pak už děti nechejte chystat si věci samy. Ušetříte práci sobě a dětem tím pomůžete. Nemůže se stát nic jiného, než že něco zapomenou. Aspoň se pak zvládnou omluvit a vypořádat s problémem. Nebojte se, pokud uvidíme, že je to často, upozorníme vás.

Čtení není úkol, ale nutnost. Je nutné číst od prvního dne učení písmen a to denně, i když si budete myslet, že je to na začátku zbytečné. Stejně tak i psaní je nutné procvičovat. Co a jak konkrétně se dozvíte na těchto stránkách. Je zbytečné vás tím zatěžovat nyní. Pokud bude potřebovat něco procvičovat více, určitě vám napíši.

Pokud žák z nějakého důvodu ve škole něco nestihl, případně se mu nějaký úkol příliš nedařil, může se stát, že u cvičení v učebnici/ PS nakreslíme domeček. Je to symbol, aby si cvičení dokončil doma, či znovu procvičil.

Kdy mě kontaktovat?

Kdykoliv budete mít pocit, že se vaše dítě necítí dobře, že se něčeho bojí, má strach, nic nepodceňujte a pište, volejte. Pohoda dětí je prioritou. Spokojené dítě rovná se spokojený rodič i učitel a pak nám půjde práce daleko lépe od ruky.

Dokumentace

V některých dokumentech chybí údaje (nejčastěji rodné číslo a zdravotní pojišťovna). Dokumenty Vám předložím k opravě v pondělí 14.9. na třídních schůzkách. Je opravdu nutné, aby všechny kolonky byly vyplněné, případně proškrtnuté.

Udávejte, prosím, informace o zákonných zástupcích, kteří jsou uvedeni v rodném listě dítěte i pokud nežijete ve společné domácnosti anebo se nestýkáte. V tomto případě je postačující jméno a příjmení zákonného zástupce s poznámkou, že bližší informace neznáte.

Děkuji za spolupráci.


Modrá složka (2.9.2020)

Děti obdržely modrou složku, která obsahuje důležité dokumenty.

Jedná se o Údaje do školní matriky, Řád školy, protokoly k čipu do školní družiny, přihlášky k zájmovým kroužkům a žlutý informační leták.

Prosím Vás o čitelné vyplnění především školní matriky (telefonní čísla, emailové adresy..).

Veškeré vyplněné dokumenty pošlete po dětech zpět (v modré složce) v nejkratším možném termínu.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat emailem.


Informace před nástupem do školy

Organizace 1. dne

Při slavnostním zahájení školního roku budeme respektovat hygienická doporučení vydaná MZČR.

Při vstupu do školy použijte, prosím, dezinfekční stojany. Žáci se v prostorách školy pohybují bez roušek, dospělý doprovod s rouškami. Počet osob doprovodu není omezen. Po slavnostním zahájení v tělocvičně se žáci rozcházejí se svými rodiči do jednotlivých tříd. Po krátkém programu si žáky přebírají vychovatelé ŠD, nebo odcházejí s rodiči domů. První den žákům nevydáváme učebnice či učební pomůcky, ale nebojte se, neodejdou s prázdnou :-), pro pocit důležitosti a radosti z toho, že jsou již školáci, je vybavte aktovkou.

Těším se na vás na všechny.


Organizace 1. týdne:

1. 9. v 8.30 - Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně, přesun do tříd, předpokládaný konec v cca 10.00

2. 9. - 2 vyučovací hodiny - konec v 9.35

3. 9. - 3 vyučovaní hodiny - konec v 10.45

4. 9. - 3 vyučovací hodiny - konec v 10.45


Od pondělí 7. 9. probíhá vyučování podle rozvrhu hodin.