Únor 2022

Týden 21. února - 25. února

Pondělí 21.2.

M - Procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, uč. str.9/cv.1,5,8

ČJ - Procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách

PRV - Výroba papíru a skla, PS str. 42

AJ -


Úterý 15.2.


ČJ - Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní párových souhlásek b-p. uč. str. 71, str. 72/cv. 1,2 - písemně. Písanka str. 12. Společná četba - Z deníku kocoura Modroočka.


M - Písemné sčítání s přechodem přes desítku - uč. str. 9/ cv.3,4,6. Slovní úloha č.7 - se zápisem do sešitu.


Středa


M - procvičování písemného sčítání s přechodem přes desítku, zápis slovní úlohy (uč. str.9/9)


ČJ - psaní párových souhlásek B - P, uč. str. 72, PS str. 6/cv.1,2, cv.3 -DÚ


Čtvrtek


PátekTýden 14. února - 18. února

Pondělí 14.2.

M - Procvičování sčítání do 100 s přechodem 10, uč. str. 7/cv.2,4,5

ČJ - Procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách: PS str.52/ cv. 1,2,3. Str. 52/4,5 - DÚ

PRV - Výroba potravin, výroba paiíru str.39,40. PS str,41/1,2

AJ - p. uč. Rosenkrancová : Procvičili jsme ústně i písemně čísla 10 - 20. Ve středu napíšeme na čísla test.

V prac. sešitě jsme vypracovali str 42 a 43.


Úterý 15.2.


ČJ - Procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách: PS str.53, 54, Písanka str. 6,7


M - Úvod do odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, str.8/ cv. 1,2


Středa 16.2.


ČJ - řazení slov podle abecedy, PS 2. díl str. 3


M - Procvičování sčítání do 100 s přechodem 10, uč. str. 8/ 3 - do sešitu (s rozkladem)


Čtvrtek 17.2.


ČJ - Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - úvod. Uč str.69, PS 2 str.4; Písanka str.8,9


M - Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, uč. str. 8/ cv. 4, 8, cv. 5 - do sešitu.


PRV - řemesla, skupinová práce


Pátek 18.2.


ČJ - úvod do slov příbuzných, uč. str.70, PS str.5, Čtení: společná četba Z deníku kocoura Modroočka. Psaní: Písanka str. 10

Týden 7. února - 11. února

Pondělí 7.2.

M - Procvičování sčítání do 100 s přechodem 10, PS str. 6/cv.6 - počítali jsme do sešitu bez jednotek, pouze s rozkladem

ČJ - Procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách: uč. str.67/ ústně, 67/2 - přepsali jsme do sešitu tři řádky.

PRV - Opakujeme povolání a koníčky dospělých, PS str.38

AJ - p. uč. Rosenkrancová :

Zopakovali jsme hračky ze str 32.

Trénovali jsme otázku Have you got a ....?

V PS jsme dokončili str 41.

Poslechli a naučili jsme se písničku Hide and seek.

Do slovníčku jsme napsali čísla 11 - 15.

Děti mají za úkol je přepsat do Spellingu.

Ve středu budeme psát krátký test na psaní hraček ze str 32


Úterý 8.2.

ČJ - Procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách: Napsali jsme diktát ze str.66/7 a, do sešitu jsme si nalepili doplňovačku k procvičování měkkých a tvrdých souhlásek. Doma můžete procvičovat online: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-1-uroven/5468

M - Procvičování sčítání do 100 s přechodem 10: str.6/ cv.3, cv.7 jsme psali do sešitu - učili jsme se zápis slovní úlohy. str.7/cv.1 - dokončit za DÚ


Středa 9.2.

M - Běhací čtení a počítání, slovní úloha - učíme se zápis slovních úloh

ČJ - Procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách, dokončili jsme doplňovačku nalepenou v sešitě a poslední sloupeček jsme po společné kontrole přepsali.

AJ - Zopakovali jsme otázku Have you got a ....?

Procvičili jsme psaní čísel 11 - 15.

Do slovníčku jsme napsali čísla 16 - 20. Děti mají na pondělí napsat do spellingu.

V prac. sešitě máme vypracované cv 2 na str 42.

Čtvrtek 10.2.

ČJ - Procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách50,51/ pouze cv.1,

Čtení: Štaflík a Špagetka - práce s textem

M - Zápis slovní úlohy str. 6/cv.6, str.7/cv.6

Prv - Suroviny a výrobky str.38

Pátek 11.2.

ČJ - Procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách PS str. 51, u cv.2 jsme si v napsaných slovech vyznačili barevně měkké a tvrdé souhlásky, zvířata jsme očíslovali podle abecedy.

Čtení - A. Lindgernová - Kolik je nás dětí v Bullerbynu - práce s textem

Týden 31. leden - 4. únor

Pondělí 31.1.

M - str. 4

ČJ - běhací diktát

PRV - procvičování zdravá výživa, zdravý životní styl

Úterý 1.2.

M - dokončení str. 4 - sčítání a odčítání pod sebou

ČJ - procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách, PS str. 47. Rozlišení slabik di, ti, ni/ dy, ty, ny - učebnice str. 64 - cv.3,3 máme okopírované v sešitě - DÚ dokončit cv.3.

Děti, které jsou v karanténě si cvičení v učebnici procvičí ústně, pouze cv. 4 přepíší do sešitu

Středa 2.2.

M- procvičování sčítání a odčítání násobků 10 (příklady typu 20+40, 80-60),

Úvod do sčítání do 100 s přechodem 10 - procvičujeme číslené řady, říkáme si, ve které desítce je číslo XY..., určujeme nejbližší vyšší desítku, dopočítáváme k nejbližší vyšší desítce... Dnes v uč. str. 4/pouze 1.cv.

ČJ - procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách: uč. str. 65/ cv.1,2,3 jsme dělali ústně a na tabuli, cv. 4 a- máme jako doplňovačku nalepenou v sešitě, cv. b - přepis do sešitu - DÚ - dokončit

Na domácí procvičování s učebnicí doporučuji zakoupit tvrdou popisovatelnou fólii, děti přes ní můžou doplňovat přímo do učebnice

Čtvrtek 3.2.

ČJ - procvičování psaní i/ý po měkkých a tvrdých souhláskách: uč. str.66, PS str.48 (pokud máte již vyplněno, vypracujte str.46)

M: Sčítání do 100 s přechodem 10 - uč. str. 6/2,3. Do sešitu jsme procvičovali deset příkladů (typu 46+9), příklady jsme počítali s rozkladem. Rozklad je zatím povinný pro všechny!

PRV - Opakování lidského těla: PS str. 37, Lidé a společnost - povídali jsme si o povoláních, zájmech a koníčcích. V uč. jsme přečetli str. 36 a 37