Říjen

Kontrolujte, prosím, dětem denně všechny pracovní sešity a sledujte, jak ve škole pracovaly. Pokud uvidíte, že jim něco nešlo, doporučuji doma procvičovat. Vše, co se nedařilo, případně pracovalo-li dítě ve škole velmi pomalu, bude u daného cvičení symbol domečku.


Týden 26. - 30. října 2020

podzimní prázdniny

Týden 19. - 23. října 2020

distanční výuka viz Google Classroom

Týden 12. - 16. října 2020

distanční výuka viz Google Classroom

Týden 5. - 9. října 2020

K domácímu procvičování:

  • porovnávání počtu, psaní správných znamének <,>,=

  • sčítání, odčítání v oboru čísel do 4

  • psaní číslic 1, 2, 3

  • procvičování čtení písmen A, a, Á, á, M, m, L, l v (novém) čtecím listu, děti ho mají vložený ve žlutých složkách. Čtěte po řádcích, sloupcích, zleva doprava, shora dolů, směry střídejte, aby si děti pořadí přečteného nezapamatovaly. Délku samohlásky á přehánějte . Čtení procvičujte denně, přestože to nyní nepovažujete za nutné.

  • pravolevá orientace, pojmy řádek x sloupeček - orientace v tabulce nebo čtecím listu (s podporou záložky), pojmy co je hned před, zda.. atd.

  • Děti nepřetěžujte. Denní příprava do školy by neměla překročit 20 minut včetně nachystání aktovky.


Pátek 9. 10.

ČJ: vyvození písmene E,e - ŽA str.24 - (stejný postup jako při učení písmene L) . Máme hotovou pouze 1/2 strany; MPP - procvičování rovných čar - str. 20 (chybí poslední 2 auta), str. 21 - první a druhý žebřík, str. 23 první stromeček

M: str, 17, str. 18 první cvičení

Čtvrtek 8. 10.

ČJ: MPP - str, 18 . dva řádky oválům str. 19 - spojovaní rovných čar (první polovina), čtení ve čtecím listu, ŽA dokončení str. 23, str. 19 - dokončení

Středa 7. 10.

M - DÚ - MPP str. 4 - psaní číslice 4 (pouze jeden řádek)

Úterý 6. 10.

M - DÚ - str. 16 - přepsat a vypočítat druhý sloupeček v zeleném rámečku do sešitu

Pondělí 5. 10 .