Školní družina

Provoz školní družiny: 6.30 - 17.30

Vedoucí školní družiny: Ing. Jana Kotoučková (kotouckova@bakalka.cz, tel.: 543 426 929, 725 425 816)

Žáci třídy 1.C jsou zařazeni do 1. oddělení - paní vychovatelka Denisa Kuřinová (kurinova@bakalka.cz, tel.: 543 426 929 )

Zprovoznění nového elektronického systému ŠD

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8. 10. 2020 dojde ke zprovoznění nového elektronického systému vyzvedávání dětí

ze školní družiny. Při vyzvedávání dětí přikládáte čip k terminálu, který je umístěný vlevo

od nástěnky. Do pátku 16. 10. 2020 bude v provozu i dosavadní systém zvonění.


Ing. Jana Kotoučková

Prodej čipů

Prodej čipů se uskuteční v pátek 18. 9. 2020 v době od 7:30 do 9:20 hodin ve vestibulu školy (za příznivého počasí před školou) a to pro 1. a 2. ročníky a třídy 3. B, 3. C, 4. B a 4. C .

V pondělí 21. 9. 2020 bude další termín prodeje v době od 15:00 do 16:30 hodin, pro 1. - 5. ročníky.

O termínu spuštění elektronického systému vyzvedávání dětí ze školní družiny budete informováni, zatím vyzvedávejte děti ze školní družiny obvyklým způsobem, zvoněním na jednotlivá oddělení.

I po spuštění elektronického systému vyzvedávání zůstane ranní družina v běžném režimu (zvoníte na školní družinu).

Ing. Jana kotoučková

Třídní schůzky 14. 9. 2020

 • zařazení dětí do jednotlivých oddělení ŠD je v kompetenci školy, jednotlivá oddělení vytváříme během září, podle přihlášených dětí a jednotlivých aktivit, provoz ŠD je ustálen na konci září

 • dítě si lze vyzvednout ze ŠD nejpozději do 17:30 hodin (je třeba respektovat ukončení provozu ŠD v 17:30 hodin), při nevyzvednutí žáka do stanovené doby informuje nejdříve pedagogický pracovník telefonicky rodiče, zákonné zástupce žáka, popřípadě další kontaktní osoby uvedené na zápisním lístku.

 • řád ŠD - zkrácenou verzi obdrží děti ve svých odděleních, seznámení s řádem potvrdí rodiče podpisem a odevzdají ve školní družině

 • režim ŠD (vyzvedávání dětí po obědě, 12:30 a 13:30 návrat z oběda do ŠD, nevyzvedávat děti v době od 14:00 do 15:00 hod., v této době nejsou možné ani samostatné odchody), omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce družině písemně, žáci jsou povinni předložit paní vychovatelce (vychovateli) písemnou omluvenku nepřítomnosti či žádost o mimořádný odchod ze ŠD

 • důležitá informace k vyzvedávání dětí ze školní družiny: v době od 14:00 do 15:00 hodin se děti ze školní družiny nevyzvedávají, v této době nejsou ani možné samostatné odchody

 • doplnění zápisních lístků , údaje vyplněné v zápisním lístku musí odpovídat zápisu v rodném listu dítěte, (doplnění doby odchodu dítěte ze ŠD, nejpozději do 27. 9. 2020, rodiče kontaktují vychovatele svých oddělení), vyplnění zápisního lístku při zmocnění dalších osob k vyzvedávání dětí kromě zákonných zástupců (majitelů čipů)

- každá osoba , která je vlastníkem čipu k vyzvedávání dítěte ze školní družiny, musí být uvedena v zápisním lístku (zmocněna vyzvedávat dítě ze školní družiny)

 • informace o platbě ŠD budou nalepeny v deníčcích (poplatek činí 250 Kč za měsíc,i v případě pouze ranní docházky), platbu je možné uhradit i v hotovosti u pana ekonoma Ing. Vlčka

 • veškeré informace týkající se ŠD mají žáci uvedené v deníčcích (žádáme o jejich kontrolu a podepisování), dále jsou informace na webu školy a na nástěnce ŠD

 • pokud mají rodiče jakékoli dotazy, podněty ke ŠD, je třeba kontaktovat paní vychovatelky nebo pana vychovatele oddělení, které dítě navštěvuje (telefonicky, emailem)

 • při docházce do ranní družiny mají žáci povinnost ohlásit se u vychovatelek, před vstupem do školní budovy, pokud tak neučiní, nepřebírá za ně ŠD zodpovědnost, (žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostor ŠD)

 • písemné oznámení změn telefonních čísel, adres a kontaktů

 • než bude spuštěn elektronický systém vyzvedávání, je důležité sledovat informace o zvonění po 15. hod na nástěnce u zvonků (slučování jednotlivých oddělení po 15. hodině), používání zvonků ve ŠD – prosíme rodiče, aby nezvonili na několik oddělení současně, a do telefonů mluvili zřetelně

- žádáme rodiče, aby nezvonili na ŠD, pokud vyzvedávají dítě, které nejde po skončení vyučování do ŠD

 • čas oběda a návrat do ŠD po 4. a 5. vyučovací hodině

 • pokud končí vyučování 4. vyučovací hodinu, jednotlivá oddělení školní družiny se vrací z jídelny do 12:40 hodin, pokud končí vyučování po 5. vyučovací hodině vrací se z jídelny do 13:45 hodin (čas je přibližný podle naplnění kapacity školní jídelny jednotlivé dny v týdnu), konkrétní čas odchodu ze školní družiny vázaný na návrat z jídelny je třeba domluvit s paní vychovatelkou, panem vychovatelem konkrétního oddělení.

 • školní družina chodí na obědy později než žáci, kteří odcházejí po vyučování domů. Do deníčku je třeba uvést zda dítě jde do ŠD, resp. na oběd s vyučujícím nebo se školní družinou