Březen 2022

Týden 28. března -1. dubna

Pondělí 28.3.

ČJ - focení ke dni matek

M - procvičování násobilky 2

PRV - Jaro - jarní květiny

AJ - p.uč. Rosenkrancová :

Napsali jsme test z lekce 6.

Naučili jsme se slovíčka ze str 48. Zapsali jsme je do slovníčku. Za úkol je mají děti přepsat do spellingu.

V pracovním sešitě jsme vypracovali str 59.

Úterý 29.3.

ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně: uč. str. 82, PS str.14

M - procvičování násobilky 2, příprava na dělení, dělení 2. Uč. str. 18,19/cv.1

Středa 30.3.

ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně: uč. str. 83/6,7,9, PS str.15/1,2

M - dělení 2, uč. str. 19 - dokončení

Čtvrtek 31.3.

ČJ - souhrnné procvičování, uč. str. 83-- dokončení, PS str.15/cv.3, čtení s porozuměním

M - procvičování dělení - pexeso, pracovní list, žlutá složka

PRV - pokojové rostliny, uč. str.49, PS str.52

Pátek 1.4.

ČJ - opakování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se skupinami bě,pě, vě,mě - uč. str. 85, PS str.16


Týden 21. března - 25. březen

Pondělí 21.3.

ČJ - opakování psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slova, uč. str.79/cv.1,2, PS str.11/cv.1

M- procvičování násobilky 2, uč. str.15/cv.4

PRV - Jaro - PS str.47, Jaro v lese a u vody uč. str.46,47

Úterý 22.3.

ČJ - opakování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slova. Uč. str.79/cv.3, 80/cv.4,5,6

M - Násobení 2, uč. str.15/cv.3,5, str.16/1,4,7. DÚ - 16/5

Středa 23.3.

M - procvičování sčítání do 100 s přechodem (rozklady), násobení 2str.16/2,3,6, str.17/1

ČJ - dokončení str.11, str.12/ cv.4

Čtvrtek 24.3.

M - Násobení 2, uč. str. 16/8,9. Uč. str. 17 - dokončení

ČJ - diktát, opakování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov , PS str.12/1,2, cv.3 - DÚ

PRV - Jaro v lese a u vody, uč. str.46,47, PS str. 49,50

Pátek 25.3.

ČJ - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - opakování, PS str.13, Bajka - čtení s porozuměním, Lev a myš - O. Syrovátka

Týden 14. března - 18. březen

Pondělí 14.3..

ČJ - procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách , písanka str.18

M- procvičování sčítání a odčítání do 100, uč. str.12/cv.5, str.13/cv.1

PRV - Přišlo jaro, uč. str.44, PS str.46

Úterý 15.3.

ČJ - procvičování abecedy, psaní párových souhlásek ž-š uvnitř a na konci slova, uč. str. 77/cv.1,2,3,5, písanka str.18,19

M - procvičování sčítání a odčítání do 100, uč. str. 13/cv.3,4,5,6,7

Středa 16.3.

M - vyvození násobení, uč. str. 13/cv.2, uč. str. 14

ČJ - procvičování psaní párových souhlásek z-s, ž-š uvnitř a na konci slova, PS str. 9

Čtvrtek 17.3.

ČJ - procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, psaní párových souhlásek H - CH uvnitř a na konci věty, uč. str. 76

M - násobení dvěma, uč. str.15

Prv - Jaro - opakování

Čtení - Z deníku kocoura Modroočka

Pátek 18.3.

ČJ - procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, psaní párových souhlásek H - CH uvnitř a na konci věty uč. str.78, PS str. 10

Týden 28. únor - 4. březen

Pondělí 28.2.

ČJ - psaní po párových souhláskách Ď - Ť uvnitř a na konci slova, uč. str. 74, PS str.7 Písanka str. 14

PRV - Chráníme přírodu, uč. str. 43, PS str. 44

Úterý 1.3.

ČJ - psaní po párových souhláskách V - F uvnitř a na konci slova, uč. str. 75, PS str.7 Písanka str. 15

M - str.10/cv.6 - zápis , výpočet, odpověď do sešitu, cv.5 - přepisovali jsme do sešitu

Středa 2.3.

ČJ - procvičování psaní po párových souhláskách, PS str.7/cv.4,5,6

M - procvičování písemného sčítání a odčítání, uč. str. 10/cv.3 - ústně, Cv1/ do sešitu,str.12/cv.2