Duben 2022

Týden 25. dubna - 29. dubna

Pondělí 25.4.

ČJ - procvičování slovních druhů, podstatná jména, slovesa. Slovesa - uč. str. 93/cv.2,3,4,6,7

M - procvičování násobení 3, uč. str.26 - slovní ůoha č.7 - zápis do sešitu, cv.8

PRV - Ptáci na jaře, uč. str. 53, PS str.57

Úterý 26.4.

ČJ - procvičování sloves PS str. 24/cv.1,2, uč. str. 93/5

M - procvičování násobilky 3 (PL)

Středa 27.4.

ČJ - Procvičování sloves PS str.24, str.25/cv.1,2. cv3 - DÚ

M - procvičování násobilky 2,3. Úvod do násobilky 4 (uč. str. 27)

Týden 11. dubna - 13. dubna

Pondělí 11.4.

ČJ - úvod do slovních druhů, PS str. 19. DÚ - str.19/cv.4,5

M - procvičování násobení 3, uč. str.24 po cv.5

PRV - Velikonoce, uč. str.45, PS str.48

AJ - Procvičili jsme slovíčka Tall, short, fat, thin, young, old.

Trénovali jsme krátké věty He is tall, She is short., ......

V prac. sešitě jsme vypracovali str 62 a 63.

V učebnici jsme si poslechli hru na str 51. Zatím trénujeme pouze He is, She is...... Vůbec do toho nezařazujeme sloveso have got.

Děti se mají na středu naučit popisovat na obrázcích str 51 postavy. He is a boy, He is tall. He is thin. atd.......

V sešitě English mají vlepený dú - Pod obrázky napíší věty. př. She is young. He is fat. ........


Úterý 12.4.

ČJ - Úvod do slovních druhů - PS str. 20, písanka str. 22, čtení Z deníku kocoura Modroočka

M - Násobení třemi - uč. str. 24 - dokončení


Středa 13.4.

M - procvičování násobilky 3, úvod do dělení 3 (PL - žlutá složka, uč. str. 23/cv.1)
ČJ - slovní druhy, procvičování, Úvod - podstatná jména, PS str. 21


Týden 4. dubna - 8. dubna

Pondělí 4.4.

ČJ - procvičování slova se skupinou dě/tě/ně - PS str.15, slova se skupinami bě/pě/vě/mě - uč. str. 86

M - procvičování násobení a dělení, uč. str.20

PRV - zahrada na jaře uč. str.50, PS str.53

Úterý 5.4.

ČJ - procvičování - PS str. 16, 17

M - str.21

Čtvrtek 7.4.

ČJ - Diktát, uč. str. 86 - dokončení, PS str. 17- dokončení, str. 18/cv.1

M - Násobení třemi, uč. str. 23

Prv - Rozkvetly stromy - uč. str. 51, PS str.54, Ze života včel - uč. str.52

Pátek 8.4.

ČJ - Opakování - uč. str.88, 89 (cv.6 - do sešitu), PS - dokončení str.18 , čtení Z deníku kocoura Modroočka