Kroužky

Jogínek - Mgr. Barbora Ondrová

Vážení rodiče,

v letošním školním roce Vám nabízím kroužek relaxačních a kompenzačních cvičení s hravými prvky jógy, který je určen žákům

1. - 3. ročníku.

Jogínek bude probíhat pravidelně každý pátek od 13.30 - 14.15 v gymnastickém sále školy, v době od 2.10. - 22.1. 2021, tj. 14 lekcí

Kroužek je placený, cena za dítě je 1.400,- Kč

Jógové pozice jsou přizpůsobeny dětem a vychází z napodobování zvířat, rostlin nebo postav a jsou propojeny do jednoduchých sestav pomocí příběhů, básniček či pohádek.

Jóga obsahuje tělesná a duševní cvičení, která příznivě působí na celý organismus. Pravidelné cvičení podporuje přirozený rozvoj dítěte, zlepšuje tělesnou pružnost, protahuje zkrácené a jednostranně zatěžované svaly, předchází hypermobilitě a vede ke správnému držení těla. Po duševní stránce cvičení jógy dětem mimo jiné napomáhá zlepšovat koncentraci, zvyšuje odolnost vůči stresu, či je přirozeným prostředkem k nabytí sebedůvěry a sebejistoty.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Barbora Ondrová (ondrova@bakalka.cz, tel.: 543 426 914)

Konverzace v anglickém jazyce pro

1. ročník - Mgr. Eva Domiková

Vážení rodiče,

v červnu jste dostali informaci, že Vaše děti mají možnost navštěvovat kroužek konverzace v anglickém jazyce.

Výuka pro třídu 1. C bude ve středu 6. vyučovací hodinu, tj. od 12.45 - 13. 30.

Děti vyzvednu z družiny a opět do družiny přivedu. Pro děti kroužek neznamená další domácí úkoly, všechno se naučíme v hodinách, které budou probíhat formou her, písniček a pod.

Začínáme ve středu 7. října.

Cena: 1950 Kč,- za celý rok (říjen - květen)

Pokud máte o výuku zájem, vyplňte přihlášku a odevzdejte co nejdříve třídní učitelce.

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat: domikova@bakalka.cz

Mgr. Eva Domiková

Psaní jako hraní - Mgr. Iva Holá

Vážení rodiče,

připravila jsem pro děti 1. ročníků kroužek PSANÍ JAKO HRANÍ.

Náplní kroužku budou činnosti procvičující jemnou motoriku ruky, upevňování správného

držení kreslícího a psacího materiálu.

To vše formou her a zábavných činností na velkých formátech papíru.

Kroužek bude probíhat v 1. pololetí,

vždy v úterý 13:00 - 14:00

nebo 14:00 - 15:00.

Začínáme 15.9.a končíme 26.1.2021.

Kroužek je placený, cena za dítě je 1000,- Kč (uhradit nejpozději do 11.9.). V ceně je zahrnutý veškerý materiál a odměny pro děti.

Po odevzdání přihlášky dostanete platební údaje.

Po ukončení kroužku odvedu děti zpět do družiny.


Kontakt: Mgr. Iva Holá (hola@bakalka.cz )