Leden 2021

Týden 25. - 29. leden 2021


K domácímu procvičování:

 • sčítání, odčítání v oboru čísel do 20

 • pamětné sčítání a odčítání do 10 (zkoušet bez prstů)

 • trénink psaní písmen, slabik a jednoduchých slov (m/M, e, l, i/I, u , s, a/A, o/O, p/P, j/J ) - dodržovat mezery, velikost, řádky - nepřetahovat). Zkoušet opis, přepis, diktáty.

 • Čtení - procvičovat denně hlasité čtení ve slabikáři, PS, čtecích listech. Délku samohlásek přehánějte. Dbejte na důslednou výslovnost souhlásek na konci slov.

Netolerujte tiché předříkávání - dítě musí číst přímo (nejprve po slabikách).

Čtenáře podpořte krátkou knihou s velkými písmeny a množstvím ilustrací. Kontrolujte porozumění přečtenému.

Pokud přetrvávají problémy se čtením - vracejte se zpět. Opakujte písmena, slabiky, jednoduchá slova.


Pondělí 25.1.

 • ČJ: PS str. 15 - dokončení, písanka str. 9,10. Procvičování čtení s porozuměním - PL ve žluté složce - DÚ - dokončení

 • M: str. 10 dokončení, str.11

Úterý 26. 1.

 • M: str.12

 • ČJ: čtení s porozuměním - PL, psaní: nácvik písmene P, písanka str. 11

Středa 27. 1.

Čtvrtek 28. 1.

Pátek 29.1. - Pololetní prázdniny

Týden 18. - 22. leden 2021

K domácímu procvičování:

Pondělí 18. 1. DÚ: M - str. 6/ cv. 6 + dokončit na str. 5 cv.4 (pokud děti nestihly ve škole)

Úterý 19. 1. DÚ: M -str./cv.2

Středa 20. 1.

ČJ: str. 33, písanka str.5, PS str. 14 - 1/2

M: str.8

Čtvrtek 21. 1.

ČJ: str. 34, PS str. 14 - 2/2. písanka: str. 6

M: str.9, str.10/cv.1,2

Pátek 22. 1.


Týden 11. - 15. leden 2021

K domácímu procvičování:

 • sčítání, odčítání v oboru čísel do 10

 • psaní číslic - dodržovat velikost, mezery

 • trénink psaní písmen, slabik a jednoduchých slov (m, e, l, i, u , s, a, o, p ) - dodržovat mezery, velikost, řádky - nepřetahovat)

 • čtení - procvičovat ve slabikáři, PS, čtecích listech. Délku samohlásek přehánějte . Čtení procvičujte denně.

Pondělí 11. 1.

ČJ: vyvození písmena Z,z, str.26, písanka: str. 20,21

M: dokončení str. 31, str.32 - DÚ: str. 31/cv.7

Úterý 12. 1.

Středa 13. 1. DÚ: M - str.2/cv.6

Čtvrtek 14.1.

DÚ: ČJ- školní sešit (dokončit stranu), M- dokončit str. 3

Pátek 15. 1.

ČJ: slabikář str. 30, PS str.12 - čtení (DÚ - znovu přečíst). Písanka str. 1,2.

M: str.4, str.5/cv.1

Týden 4. - 8. leden 2021

K domácímu procvičování:

 • sčítání, odčítání v oboru čísel do 10

 • psaní číslic - dodržovat velikost, mezery

 • trénink psaní písmen a slabik s písmeny m, e, l, i, u , s, a - dodržovat mezery, velikost, řádky - nepřetahovat)

 • čtení - procvičovat ve slabikáři, PS, čtecích listech. Délku samohlásek přehánějte .

 • Čtení procvičujte denně.


Pondělí 4.1. 2021

M - PS str. 25, str. 26/ cv. 1, 3

ČJ - PS str. 7 - dokončení, str. 8, psaní - nácvik psacího a (viz žlutá složka)

Úterý 5.1. 2021

ČJ: vyvození písmene V, v - slabikář str. 22, PS str. 9 - čtení, psaní: písanka str. 13, 11

M: str. 26

Středa 6.1. 2021

ČJ: str. 22/23, Písanka: str. 14,

M: str. 27, 28, 29/cv. 1,2,3

Čtvrtek 7.1. 2021

ČJ: Slab: str. 24, PS str. 10. písanka: str. 11. Nácvik psaní o (mazací tabulka, sešit). DÚ - psaní - přepis ve školním sešitě

M: dokončení str. 29, str. 30/cv.1,2,4,5

Pátek 8.1. 2021

ČJ: slabikář str. 25, písanka str. 18, 19. Nácvik psacího p (školní sešit)

M: dokončení str. 30, str. 31/ cv. 1,2,5