Leden 2022

Týden 24. - 28. ledna

Pondělí 24.1.

ČJ -procvičování tvrdých samohlásek, PS str. 45

M - procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel - uč. str. 2/cv.1-4, DÚ str.2/cv.6

PRV - Lidské tělo -u lékaře str. 33, PS str.34, Žiju zdravě - uč.34, PS str.35/cv.1,2

Úterý 25.1.

ČJ - procvičování tvrdých souhlásek, uč. str.59. Cv. 9/59 jsme přepisovali celé do sešitu. Psaní - Písanka 2.díl: str. 2,3

M - procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel, dokončení str.2, str.3/cv.1,3. DÚ - dokončit cv.3

Středa 26.1.

ČJ - procvičování tvrdých souhlásek, uč. str. 60

M- procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel, dokončení str.2, str.3 cv.5, 2 - do sešitu. DÚ - dokončit cv.2

Čtvrtek 27.1.

ČJ - psaní i/í po měkkých souhláskách: uč. str.62

M - procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel, dokončení str.3, str.4/cv.1 - DÚ dokončit

PRV - správná výživa, uč. str. 35, PS str.36, str.35 - dokončit

Pátek 28.1.

ČJ - procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, uč. str. 63 - ústně, cv. 7 jsme přepsali do sešitu, v PS jme procvičovali na str.48. Čtení: společná četba Z deníku kocoura Modroočka

Týden 17. - 21. ledna

Pondělí 17.1.

ČJ -procvičování samohlásek, souhlásek, slabikotvorné r,l,m, psaní - dokončení písanky 1.díl

M - pololetní písemná práce

PRV - Lidské tělo - úraz a nemoc


Středa 19.1.

ČJ - opakování samohlásky, souhlásky - PS str. 42

M - procvičování sčítání odčítání do 100 (žlutá složka), vymýšlení slovních úloh


Čtvrtek 20.1.

ČJ - dělení souhlásek, uč. str. 57, DÚ - naučit se vyjmenovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky

M - sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Učebnice 6 - str. 1. DÚ: cv.4,8

PRV - opakování - části lidského těla, smysly, nemoc, úraz


Pátek 21.1.

ČJ - tvrdé souhlásky: uč. str. 58, PS str.43, 44, Procvičování psaní u/ů/ú uč. str. 11 - přepis do sešitu

Týden 3. - 7. ledna

Pondělí 3.1.

ČJ - společná četba Z deníku kocoura Modroočka

M - str. 23/cv. 1,2,3,5. Cv.4 - přepsané do sešitu

PRV - Zimní sporty, PS str. 28, 29

Úterý 4.1.

ČJ - procvičování PL ve žluté složce (počet slabik, pořádek slov ve větě, slova nadřazená a podřazená, samohlásky krátké, dlouhé). DÚ - dokončit cv. 9,10. Psaní u/ú/ů - vysvětlili jsme si. Psaní - písanka str. 35. Čtení: čítanka V. Čtvrtek - Křemílek a Vochomůrka

M - str.23/ cv.7, str. 22/cv. 4. DÚ str.23/cv.6

Středa 5.1.

ČJ - procvičování psaní u,ů,ú

M - str.26/cv.1,2,3

Čtvrtek 6.1.

ČJ -PS str. 36/1,2,3,4. DÚ: 36/5

M - str.26/4,5,6, cv.7 - přepsali jsme do sešitu

PRV - Lidské tělo - každý jsme jiný. Uč.str.29, PS str. 30

Pátek 7.1.

ČJ - PS str.37/cv.1 - 1/2, dvojhlásky - str. 51