Listopad

Týden 23. - 27. listopadu 2020

K domácímu procvičování:

  • sčítání, odčítání v oboru čísel do 7

  • psaní číslic - dodržovat velikost, mezery

  • trénink psaní tvarů viz písanka str. 1 -3 (dodržovat mezery, velikost, řádky - nepřetahovat)

  • procvičování čtení - čtecí list s písmenem I, I. Délku samohlásek přehánějte . Čtení procvičujte denně, přestože to nyní nepovažujete za nutné. Procvičování slabik (čtení, psaní)

  • Děti nepřetěžujte. Denní příprava do školy by neměla překročit 20 minut včetně nachystání aktovky.

Pondělí 23.11.

Úterý 24. 11. - DÚ - psaní: Žlutá složka - procvičování horní kličky (dbejte, aby děti psaly jedním tahem)

Středa 25. 11.

Čtvrtek 26. 11.

Pátek 27. 11. Slabikář - str.4, PS ke slabikáři str. 1, písanka str. 3, , Matematika str. 9

Týden 16 - 18. listopadu 2020

K domácímu procvičování:

  • sčítání, odčítání v oboru čísel do 7

  • psaní číslic - dodržovat velikost, mezery

  • trénink psaní tvarů viz písanka str. 1 (dodržovat mezery, velikost, řádky - nepřetahovat)

  • procvičování čtení písmen M, A, L, E, S, O, P, U - délky samohlásek přehánějte . Čtení procvičujte denně, přestože to nyní nepovažujete za nutné. Procvičování slabik (čtení, psaní)

  • Děti nepřetěžujte. Denní příprava do školy by neměla překročit 20 minut včetně nachystání aktovky.

Pátek 20.11.

Český jazyk - opakování písmen M, A, L, E, S,O, P. DÚ - pracovní list ve žluté složce - čtení

Matematika - str. 6: 2/2

Čtvrtek 19. 11.

Český jazyk - opakování písmen M, A, L, E, S,O. Psaní - písanka str. 1

Matematika - str. 6: 1/2

Středa 18. 11.

Matematika - učebnice 2.díl - str. 5, - dokončení 2. cvičení - zaznačit příklady dle číselné osy

Český jazyk - čtení: opakování písmen M, A, L, E, S,. Psaní - psaní do cvičného sešitu (stejné jako v písance na str. 1) šikmá rovná a míně prohnutá čára.

Týden 9. - 13. listopadu 2020

distanční výuka viz Google Classroom

Týden 2. - 7. listopadu 2020

distanční výuka viz Google Classroom