Prosinec

Týden 13. - 17. prosince

Pondělí 13.12.

ČJ: opakování synonyma, antonyma, slova nadřazená, podřazená. Pasní - písanka str. 32, společná četba - Z deníku kocoura Modroočka

M: str.20

PRV: opakování - příroda v zimě - PS str. 26. Tradice a zvyky - uč. str.26

AJ: skup. p. uč. Rosenkrancová

Zopakovali jsme tvoření mn. čísla

V prac. sešitě máme hotovou stranu 30. Na str 31 jsme si s dětmi řekli, která fráze patří kam a děti doma dopíší.

Poslechli a zazpívali jsme si písničku I like......

Do slovníčku napsali nová slovíčka - pizza, pasta, steak, biscuits, chocolate, I like, I don´t like.

Děti mají přepsat do sešitu Spelling.

Úterý 14.12.

ČJ: Hláska, písmeno - str.47, Samohlásky - str. 48/ cv. 1,2. Písanka str. 33. Čtení - Z deníku kocoura Modroočka.

M: str. 21/cv.1,2,4,5

Středa 15.12.

ČJ: Procvičování samohlásek - uč. str.48/cv.3,4. 48/5 - písemně do sešitu. PS str. 34/1,2,3

M: Dokončení str. 21, 21/3 - písemně do sešitu. Str. 22/cv.1,2
Týden 6. - 10. prosince

Pondělí 6.12.

Mikulášské dílny

Úterý 7.12

ČJ: Procvičování - slova stejného a opačného významu, slova mnohoznačná, slova nadřazená, podřazená, souřadná; uč. str. 44, Písanka str. 33, čtení z čítanky

DÚ: PS str. 30/cv.1, učebnice str. 44 - básnička (budeme během tohoto týdne recitovat)

M: opakování jednotek, M - dokončení str. 17, str.18/ cv. 1,2

Středa 8.12.

M: dokončení str. 18, PL ve žluté složce (procvičování sčítání, odčítání, porovnávání)

ČJ: napsali jsme diktát z uč. na str. 44 , v PS jsme opakovali na str. 30

AJ: skup. p. uč. Rosenkrancová

Zopakovali jsme slovíčka ze str 24 v učebnici.

Zazpívali jsme si písničku Do you want ....?

Procvičili jsme psaní slov ze str 24.

V prac sešitě máme hotovou str 29.

Poslechli jsme si příběh na str 25 - přečetli jej a vyvodili tvoření množného čísla.

Příští hodinu bude test na slovíčka ze str. 24.


Čtvrtek 9.12.


ČJ: Slovo, slabika, hláska, písmeno. uč. str. 45, PS str.31/cv.1,2

M: Procvičování sčítání, odčítání do 100, porovnávání

PRV: Příroda v zimě - učebnice str.24,25, PS str. 24,25


Pátek 10.12.


ČJ: Procvičování synonyma, antonyma. Věta, slovo, slabika, hláska. Vysvětlili jsme si dělení slov na konci řádku.

Uč. str. 46, PS str.32 cv.1