Rada rodičů

Zástupcem v Radě rodičů je paní Petra Dušová

Zasedání RR dne 21. 9. 2020

V rámci schůzky Rady rodičů došlo:

- k odsouhlasení výše příspěvku rodičů na školní rok 2020/2021 v částce 500,- za každé dítě.

- byl zvolen nový předseda pan Mgr. Petr Julínek.

- k odsouhlasení výdajů za rok 2019/2020 a odsouhlasení plánovaných výdajů na rok 2020/2021

- plánované výdaje na rok 2020/2021 je jsou ve výši cca 165.000 CZK (z toho 74.600 CZK pro 1. stupeň (vánoční těšení, jarmark, odměny žákům, školní družina výtvarné pomůcky, školní družina odměny... ), 39.300 CZK pro 2. stupeň (vánoční jarmark, žákovský ples, odměny a soutěže...), dále 20.000 CZK na knihovnu, 10.000 CZK na lékárnu a cca 20.000 CZK na ostatní výdaje). Přesný rozpis plánovaných výdajů mi bude zaslán dodatečně, tak ho pak mohu rodičům přeposlat nebo poslat link na web ZŠ, kde by to mělo být také uvedeno.

- k domluvě ohledně investice na pořízení 31 ks NTB pro žáky (na mobilní učebnu) tak, aby NTB byly pořízeny až po novém roce. Tento záměr byl schválen radou rodičů v 11/2019, nyní se pouze aktualizovala nabídka NTB a přesun investice na 1/2021. Maximální částka investice je 500.000 CZK.

- k 21.9.2020 je na bankovním účtu 1.167.064 CZK a kromě provozních výdajů uvedených výše se plánuje zmíněná investice do NTB pro žáky a investice do úpravy školní zahrady.

Petra Dušová