Září

Kontrolujte, prosím, dětem denně všechny pracovní sešity a sledujte, jak ve škole pracovaly. Pokud uvidíte, že jim něco nešlo, doporučuji doma procvičovat. Vše, co se nedařilo, případně pracovalo-li dítě ve škole velmi pomalu, bude u daného cvičení symbol domečku.

Týden 29. září - 2. říjen 2020

K domácímu procvičování:

 • porovnávání počtu, psaní správných znamének <,>,=

 • sčítání, odčítání v oboru čísel do 3

 • psaní číslic 1, 2, 3

 • procvičování čtení písmen A, a, Á, á, M, m, L, l v (novém) čtecím listu, děti ho mají vložený ve žlutých složkách. Čtěte po řádcích, sloupcích, zleva doprava, shora dolů, směry střídejte, aby si děti pořadí přečteného nezapamatovaly. Délku samohlásky á přehánějte . Čtení procvičujte denně, přestože to nyní nepovažujete za nutné.

 • pravolevá orientace, pojmy řádek x sloupeček - orientace v tabulce nebo čtecím listu (s podporou záložky), pojmy co je hned před, zda.. atd.

 • Děti nepřetěžujte. Denní příprava do školy by neměla překročit 20 minut včetně nachystání aktovky.

Úterý 29. 9.

Středa 30.9.

Čtvrtek 1. 10.

Pátek 2. 10.

Český jazyk: procvičování slabik ma/má, la/lá (práce s písmenky - analýza, syntéza), určování počtu slabik - PL, čtení písmen (A, a, Á, á, M, m, L, l) - čtecí list , PL na procvičení zrakového vnímání

Matematika: odčítání v oboru čísel do 3, uč. str. 16 - první cvičení + druhé cvičení pouze první dva rámečky

Prvouka: Podzim - povídání si o podzimu

Týden 21. - 25. září 2020

K domácímu procvičování:

 • porovnávání počtu, psaní správných znamének <,>,=

 • psaní číslic 1, 2, nově 3

 • procvičování čtení písmen A, a, Á, á, M, m ve čtecím listu, děti ho mají vložený ve žlutých složkách. Čtěte po řádcích, sloupcích, zleva doprava, shora dolů, směry střídejte, aby si děti pořadí přečteného nezapamatovaly. Délku samohlásky á přehánějte . Čtení procvičujte denně, přestože to nyní nepovažujete za nutné.

 • pravolevá orientace, pojmy řádek x sloupeček - orientace v tabulce nebo čtecím listu (s podporou záložky), pojmy co je hned před, zda.. atd.

 • Děti nepřetěžujte. Denní příprava do školy by neměla překročit 20 minut včetně nachystání aktovky.

Pátek 25. 9.

Český jazyk: procvičování slabik ma/má - ŽA str. 19 (neúplná - prosím, nedokončovat!), MPP nácvik psaní číslice 3, procvičování počtu slabik - PL, čtecí list - procvičování čtení písmen A, a, Á, á, M, m.

Matematika: porovnávání počtu - PL, uč. str. 14 (neúplná, nedokončovat!), MPP nácvik psaní číslice 3 - dokončit str. 3 doma,

Prvouka: Domov, škola; uč. str. 10, Sv. Václav.

Čtvrtek 24. 9.

Český jazyk: procvičování slabik ma/má - ŽA str. 18, práce se skládací abecedou, procvičování počtu slabik - PL ve žlutých složkách,

Středa 23. 9.

Český jazyk: procvičování písmen A, M - ŽA str. 17

Matematika: numerace do 5, str. 9 + dokončení str. 13

Úterý 22. 9.

Český jazyk: ŽA - procvičování písmen a, á + m (všechny tvary)

Matematika: Numerace do 5 procvičování

Pondělí 21. 9.

Český jazyk: ŽA - str. 16 (vyvození písmene A),

Matematika: Numerace do 5, Nácvik psaní číslice 2, Psaní číslic str. 2

Týden 14. - 18. září 2020

Český jazyk: Živá abeceda str. 11 - 15 (pravolevá orientace, vyvození hlásky M), Moje první psaní - po str. 13,

Matematika: str. 8 - 12

Prvouka: str. 8 a 9

Týden 7. - 11. září 2020

Pátek 11.9.

Český jazyk: ŽA str. 8-10, MPP str. 6 celá , str. 7 první dvě jablíčka, str. 8 první dvě závitnice

Matematika: Poznávání číslic 1,2, 3. str. 6, 7 (mimo cvičení s chybějící zeleninou)

Prv: str. 6 - pravidla ve třídě

Čtvrtek 10.9.

Český jazyk: ŽA - str. 6,7, MPP - str. 5 (první dvě misky) str.6 (první dvě jablíčka)

Anglický jazyk: Učebnice str. 4 -6, PS str. 2 Natrénovali jsme pozdravy Hello, Goodbye. Dále jsme se představovali. Děti by měly znát fráze Hello, I´m....., What´s your name...... Zapamatovali jsme si rodinu z Happy House - mum, dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Spike a Ruby

Středa 9. 9.

Český jazyk: ŽA - str. 5, MPP str. 4 (dále procvičujeme řádky, sloupce, počet slabik ve slově, co slyšíš na začátku, na konci slova)

Matematika: str. 5

Úterý 8. 9.

Český jazyk: Živá abeceda str. 4, Moje první psaní str. 3 (dále procvičujeme řádky, sloupce, počet slabik ve slově, co slyšíš na začátku, na konci slova)

Matematika: str. 4

Pondělí 7. 9.

Český jazyk: Živá abeceda, str. 3 (pravolevá orientace, hned před, za..., řádek, sloupec, určování počtu slabik)

Matematika: M str. 3 - určování počtu